CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG

1. Định nghĩa:

- Kiểm hàng là công tác kiểm tra, đánh giá sản phẩm thực tế của nhà sản xuất (NSX) với sản phẩm được đăng tải trên website và các tiêu chí hay yêu cầu mà khách hàng chọn trong đơn hàng của www.trevistem.com.

- Tất cả đơn hàng của khách hàng trên website www.trevistem.com đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất hàng. 

2. Quy định:

a. Thời gian kiểm hàng

- Trước khi giao hàng, Trevi STEM có trách nhiệm kiểm tra số lượng, chất lượng sản phẩm trước khi giao hàng cho khách hàng

b. Phạm vi kiểm tra hàng hóa

- Trevi STEM sẽ kiểm tra số lượng sản phẩm theo các đơn hàng và các lần phát hàng. Sau đó tiến hành kiểm tra sản phẩm với các tiêu chí sau:

+ Kiểm tra các thuộc tính hàng hoá như: màu sắc, kích thước, chất liệu, ... theo đúng lựa chọn của khách hàng trong giỏ hàng. 

+ Kiểm tra mẫu mã sản phẩm thực tế với mẫu mã hiển thị trên website.

+ Trevi STEM phụ trách kiểm tra các thông tin nằm trong phần mô tả chi tiết sản phẩm.

+ Đối với những mặt hàng đã sử dụng, Trevi STEM không cam kết kiểm tra chất lượng sản phẩm, tình trạng sử dụng, các lỗi thông thường như: mốc, hoen gỉ, trầy xước, móp méo nhẹ.