KHÓA HỌC LẬP TRÌNH TREVI MAX

Chương trình giáo dục STEM Trevi MAX dành cho học sinh lứa tuổi từ 12-15 tuổi, bao gồm 18 bài giảng sử dụng bộ giáo cụ có chất liệu chủ đạo là tre - một vật liệu truyền thống an toàn và thân thiện với môi trường. Trong quá trình học, học sinh được tiếp cận và khám phá 10 chủ đề mang tính thực tế cao, đặc biệt tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và bản chất khoa học, công nghệ của những sự vật, hiện tượng thực tế như xe đa năng, đèn cảm biến, barie chắn xe hay thùng rác thông minh gắn cảm biến.